Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Dokument nr. 22 (2008-2009), Innst. 35 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2009 Innst. 35 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig besluttet at Årsmeldingen for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2009