Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1 (2009-2010), Innst. 2 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2009 Innst. 2 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har 26. november behandlet finansinnstillingen om budsjettrammene for 2010. Regjeringens forslag ble vedtatt med enkelte mindre justeringer. Satsingen på miljøteknologi er styrket med 40 mill. kroner mot inndekning på enkelte andre budsjettområder. Det innebærer at budsjettbalansen er uendret sammenliknet med Regjeringens forslag. Samlede inntekter medregnet petroleumsvirksomheten er anslått til 974 mrd. kroner på statsbudsjettet 2010, mens utgiftene er anslått til 907 mrd. kroner. Overskuddet på 67 mrd. kroner overføres til Statens pensjonsfond.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2009