Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet 2010 og forslaget til statsbudsjett for 2010

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2009

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører