Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 36 S (2009-2010), kap. 231, Innst. 105 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2009 Innst. 105 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i budsjettet for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009