Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 36 S (2009-2010), unntatt kap. 231, Innst. 62 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2009 Innst. 62 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag fra Kunnskapsdepartementet om endringer i statsbudsjettet for 2009. Talljusteringene gjelder utgiftskapitlene 220, 222, 225-230, 252, 256, 258, 271, 275, 281, 288 og 2410. (Kap 231 behandles av familie og kulturkomiteen.)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009