Forslag fra stortingsrepresentantene Petter Bjørheim og Oscar D. Hillgaar om å oppheve reglene som medfører kvoteregulering av sykkelimport fra Taiwan

Dokument nr. 8:30 for 1991-92, innst. S. nr. 24 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar, Petter Bjørheim Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. S. nr. 24 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1992