Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Marcussen og Paal A. Bjørnestad om endringer av fiskeripolitikken.

En lønnsom fiskerinæring - et håndslag til kystsamfunnet (Dokument nr. 8:55 for 1990-91, innst. S. nr. 50 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Marcussen, Paal A. Bjørnestad Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 02.12.1992 Innst. S. nr. 50 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1992