Struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten ( Strukturmeldingen)

St.meld. nr. 58 for 1991-92, innst. S. nr. 50 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 02.12.1992 Innst. S. nr. 50 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1992