Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 28 S (2009-2010), Innst. 28 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.11.2009 Innst. 28 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et samlet Storting har vedtatt , i samsvar med forslag fra Regjeringen, å øke driftsutgiftene til Kystverket for 2009, og i den forbindelse også å forplikte staten til å inngå en fireårig kontrakt om slepeberedskap på Sørlandet. Dette vil gi et et døgnbemannet fartøy på Sørlandet fra høsten 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 05.11.2009