Endringar i patentlova

Prop. 27 L (2009-2010), Innst. 50 L (2009-2010), Lovvedtak 25 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2009 Innst. 50 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009