Endringer i utlendingsloven

Prop. 30 L (2009-2010), Innst. 76 L (2009-2010), Lovvedtak 33 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 76 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i det alminnelige regelverket og i særregler for EØS-borgere, Blant annet gjelder dette endringer for å ajourføre kapittel 13 i utlendingsloven av 2008 (regler for EØS- og EFTAborgere) slik at samme regler gjelder for saker om oppholdsrett som for saker om oppholdstillatelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009