Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven

Dette dokument

  • Innst. 76 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 30 L (2009–2010)
  • Dato: 02.12.2009
  • Utgiver: Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 8
Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. desember 2009

Heikki Holmås Lise Christoffersen
leder ordfører