Representantforslag om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall

Dokument 8:17 S (2009-2010), Innst. 149 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 149 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å utrede muligheten for å ta i bruk Naxolon nesespray for å bekjempe overdosedødsfall. Forslaget fikk ikke tilslutning, men overfor komiteen har statsråden meddelt at et slikt tiltak vil bli vurdert.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2010