Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m.

Prop. 34 L (2009-2010), Innst. 79 L (2009-2010), Lovvedtak 30 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 79 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regler som medfører at løpende alderspensjon ikke skal avkortes eller falle bort pga at alderpensjonister (tidligere apotekansatte og sykepleiere) får arbeidsinntekt i forbindelse med arbeidsinnsats for å bekjempe utbrudd av influensa A.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2009