Representantforslag om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge

Dokument 8:20 S (2009-2010), Innst. 178 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.03.2010 Innst. 178 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Knut Arild Hareide om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge. Behandlingen av representantforslaget må sees i sammeheng med behandlingen av representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn, jf. Innst. 177 S (2009-2010). Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2010