Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 42 S (2009-2010), kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690, Innst. 80 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 80 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2009