Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 42 S (2009-2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690, Innst. 81 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 81 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på enkelte budsjettkapitler i statsbudsjettet for 2008 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2009