Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Prop. 53 S (2009-2010), Innst. 96 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 96 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, i samsvar med forslag fra Regjeringen, at Fjellinjen AS får anledning til å ta opp lån på inntil 1,1 mrd. kroner i 2010 til finansiering av prosjekter som er under bygging, Lånebehovet skyldes bl.a. redusert inntektsgrunnlag i bomringen i 2010 og bindinger knyttet til veg- og kollektivprosjekter som allerede er igangsatte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009