Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 45 S (2009-2010), kap. 456 og 3456, Innst. 67 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 67 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen, enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet for utgifts- og inntektskapitler for kapitlene som gjelder Direktoratet for nødkommunikasjon (Nødnett).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009