Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 45 S (2009-2010), unntatt kap. 456 og 3456, Innst. 59 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 59 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i bevilgningene på diverse kapitler i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009