Representantforslag om tiltak for energieffektivisering av bygninger

Dokument 8:30 S (2009-2010), Innst. 146 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Fardal Kristoffersen, Lars Myraune, Nikolai Astrup, Svein Harberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 146 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre - om tiltak for energieffektivisering av bygninger. Forslagene ble behandlet og nedstemt under budsjettbehandlingen for olje- og energidepartementet høsten 2009. Forslagene ble således avvist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2010