Stortinget - Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10

Dato: 09.12.2009

Referatsaker

Sak nr. 9 [22:17:19]

Referat

 • 1.(163)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Lars Myraune, Svein Harberg og Janne Fardal Kristoffersen om tiltak for energieffektivisering av bygninger (Dokument 8:30 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(164)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup og Arve Kambe om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff (Dokument 8:31 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(165)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bjørn Lødemel, Nikolai Astrup, Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Siri A. Meling om å setja ned eit ekspertutval for å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum (Dokument 8:32 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie og Elisabeth Aspaker om bedre, raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor (Dokument 8:34 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.