Representantforslag om rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor

Dokument 8:34 S (2009-2010), Innst. 164 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.03.2010 Innst. 164 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2010