Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte

Dokument 8:39 S (2009-2010), Innst. 181 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg, Solveig Horne Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.03.2010 Innst. 181 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om kjemisk kastrering av pedofilidømte. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble avvist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2010