Forslag fra stortingsrepresentantene Marie Lovise Widnes, Rolf Ketil Bjørn, Lisbeth Holand og Reidar Johansen om lov om rett til fritt yrkesmessig fiske med juksa og line i sjøområder utenfor den norske kyst

Dokument nr. 8:25 for 1991-92, innst. O. nr. 28 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lisbeth Holand, Marie Lovise Widnes, Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen ( avvist i Odelstingets møte 7. desember 1992) Innstilling avgitt 19.11.1992 Innst. O. nr. 28 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.1992