Endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Prop. 119 LS (2009-2010), Innst. 344 L (2009-2010), Lovvedtak 71 (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 344 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med finanskomiteens innstilling vedtatt regjeringens forslag til endringer i merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og Stortingets vedtak om merverdiavgift angående utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010