Statsrekneskapen 2009

Meld. St. 3 (2009-2010), Innst. 367 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2010 Innst. 367 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2009. Meldingen er vedtatt lagt til protokoll. For nærmere gjennomgang av statsregnskapet, vises til behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen høsten 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010