Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 15. juni 2010

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører