Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Meld. St. 10 (2009-2010), Innst. 373 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2010 Innst. 373 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010