Innstilling fra finanskomiteen om forvaltning av Statens pensjonsfond i 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 15. juni 2010

Torgeir Micaelsen

Irene Johansen

leder

ordfører