Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 138 S (2009-2010), Innst. 362 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 362 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet og vedtatt at Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet får fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningen til kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2010 på grunnlag av eventuelle avtaler med Den norske legeforeningen, Norsk Psykologiforening og Norsk fysioterapeutforbund fra samme dato.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010