I. Nasjonalbudsjettet 1993

St.meld. nr. 1, unntatt kap. nr. 7, og St.prp. nr 1. Tillegg nr. 1. Budsjett-innst. S. I for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1992 Budsjett-innst. S. I (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1992