I. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar-31. desember 1993

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. I for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1992 Budsjett-innst. S. I (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1992