Nasjonalbudsjettet 1993, krisen i UNI Storebrand AS - en foreløpig orientering, og forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Tor Mikkel Wara og Steinar Maribo om offentlig gransking av UNI Storebrand-skandalen

St.meld. nr. 1, kap. 7 og Dokument nr 8:50 for 1991-92, innst. S. nr. 20 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen ( vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. S. nr. 20 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 23.10.1992