Reindriftsavtalen 2010/2011

Prop. 128 S (2009-2010), Innst. 365 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2010 Innst. 365 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet, har sluttet seg til en proposisjon fra Regjeringen om Reindriftssavtalen 2010/2011 og endringer i statsbudsjettet for 2010. Reindriftsavtalen har en økonomisk ramme på 101, 0 million kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010