Jordbruksoppgjøret 2010

Prop. 133 S (2009-2010), Innst. 364 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2010 Innst. 364 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, har sluttet seg til en proposisjon fra Regjeringen om jordbruksoppgjøret 2010 m.v. Jordbruksavtalen er fremforhandlet mellom staten og Norges Bondelag og har en ramme på 950 mill.kr. Avtalen finansieres med endrede målpriser på 450 mill. kr, en bevilgning på kap 1150 på 375 mill.kr. og 155 mill kr som utgjøres av overførte midler fra 2009 og økt verdi av jordbruksfradraget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010