Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen

Prop. 143 S (2009-2010), Innst. 371 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2010 Innst. 371 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den17. juni 2010 enstemmig vedtatt regjeringens forslag om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010