Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far

Dokument 8:49 S (2009-2010), Innst. 309 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 309 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har ikke bifalt forslag fra Fremskrittspartiet om å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen mellom mor og far. Flertallet besto av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2010