Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter

Dokument 8:51 S (2009-2010), Innst. 204 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.03.2010 Innst. 204 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å omdanne Radiumhospitalet til et nasjonalt komipetansesenter. Forslaget fikk tilslutning fra Høyre og Kristelig Folkeparti, men ble nedstemt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2010