Representantforslag om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet

Samferdselsministerens redegjørelse 9. mars 2010 og Dokument 8:54 S (2009-2010), Innst. 198 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.03.2010 Innst. 198 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i en redegjørelse fra samferdselsministeren og et representantforslag fra Venstre har Stortinget drøftet tiltak som kan løse de gjentatte problemene på jernbanenettet. Redegjørelsen og forslaget ble begge vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 20.04.2010