Representantforslag om en bedre rusbehandling

Dokument 8:56 S (2009-2010), Innst. 214 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 214 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Venstre om en bedre rusbehandling. Enkelte av forslagene fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, men ingen av dem fikk tilstrekkelig støtte til å bli vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2010