Representantforslag om samfiske for kystflåten

Dokument 8:58 S (2009-2010), Innst. 223 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Karin Olli, Arve Kambe, Elisabeth Røbekk Nørve, Svein Flåtten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 223 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om at regjeringen skal fremme forslag om å øke sikkerheten og lønnsomheten for kystflåten, samt redusere miljøkostnadene, herunder gjennom å innføre en samfiskeordning for kystflåten og å foreslå mulige tiltak for å bedre likviditetssituasjonen. Forslaget fikk ikke tilslutning og stortingsflertallet, bestående av AP, SV ,SP og KrF besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2010