Representantforslag om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig

Dokument 8:59 S (2009-2010), Innst. 232 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Elisabeth Røbekk Nørve, Svein Flåtten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 232 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har stemt imot et forslag fra representanter fra Høyre om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig, herunder å oppheve fartsområdebegrensningene og å utrede muligheten for å utvide nettolønnsordningen til også å gjelde NIS-fartøy.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2010