Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Elisabeth Røbekk Nørve og Arve Kambe om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 6. mai 2010

Terje Aasland

Harald T. Nesvik

leder

ordfører