Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring

Dokument 8:77 S (2009-2010), Innst. 216 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Sandberg, Solveig Horne, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.04.2010 Innst. 216 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2010