Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater

Dokument 8:91 S (2009-2010), Innst. 281 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Ketil Solvik-Olsen, Line Henriette Holten, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 281 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater. Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2010