Representantforslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet

Dokument 8:83 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Siri A. Meling, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47.