Representantforslag om evaluering av rovviltforliket

Dokument 8:93 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Lars Myraune Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47.