Stortinget - Møte fredag den 26. mars 2010 kl. 10

Dato: 26.03.2010

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:37:08]

Referat

 • 1.(277)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen, Bente Stein Mathisen, Svein Flåtten og Gunnar Gundersen om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter (Dokument 8:104 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(278)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Oskar Jarle Grimstad, Morten Ørsal Johansen, Tord Lien og Torgeir Trældal om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken (Dokument 8:95 S (2009–2010))

 • 3.(279)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Oskar Jarle Grimstad og Torkil Åmland om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen (Dokument 8:98 S (2009–2010))

 • 4.(280)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar Jarle Grimstad, Henning Skumsvoll og Ketil Solvik-Olsen om norsk vannkraftpolitikk (Dokument 8:97 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(281)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Robert Eriksson om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret (Dokument 8:105 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(282)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om forsterket innsats mot kreft (Dokument 8:102 S (2009–2010))

 • 7.(283)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming (Dokument 8:103 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(284)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2009 (Dokument 18 (2009–2010))

 • 9.(285)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Per-Kristian Foss, Jan Tore Sanner og Ingjerd Schou om å innføre kumulering ved stortingsvalg (Dokument 8:101 S (2009–2010))

  Enst.: Nr 8 og 9 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(286)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Elisabeth Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Lars Myraune og Bjørn Lødemel om evaluering av rovviltforliket (Dokument 8:93 S (2009–2010))

  Enst.: Tas ikke under behandling under henvisning til forretningsordenens § 47.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves?

Hans Olav Syversen (KrF) (fra salen): Jeg lurer på om vi kunne ta voteringen i sak nr. 3 om igjen. Kristelig Folkeparti skulle ha stemt for forslaget til Fremskrittspartiet.

Presidenten: Det kan vi gjøre.

Det voteres over forslaget fra Fremskrittspartiet i sak nr. 3.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 70 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.38.44)

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten vil ønske alle medrepresentantene en god påskehøytid.

Er det så noen som forlanger ordet før møtet heves?