Representantforslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken

Dokument 8:95 S (2009-2010), Innst. 280 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Ørsal Johansen, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Tord Lien, Torgeir Trældal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 280 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken. Det ble gitt varierende støtte til de enkelte elementene i forslaget - fra hhv. Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010